Panel ‚Sztuka wojenna Azji’ podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości ‚Tam i z powrotem’

18 October 2019

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że z okazji organizacji XVII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, Instytut Konfucjusza nawiązał współpracę z Naukowym Kołem Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Efektem tej inicjatywy jest utworzenie specjalnej, oddzielnej sesji dla referatów poruszających tematykę azjatyckiej historii wojskowości, która odbędzie pod patronatem Instytutu Konfucjusza przy UG.
Liczymy, że długie tradycje sztuki wojennej w Azji mogą zaowocować wieloma ciekawymi referatami. Bogactwo i odmienność kulturowa tego regionu połączona z wysokim rozwojem cywilizacyjnym na przestrzeni tysiącleci, stwarzają także badaczom bogate możliwości prezentacji dalekowschodniej myśli wojskowej i rozwiązań, które nie zawsze były znane Europejczykom. Liczymy, że tego typu panel, utworzony pod patronatem Instytutu Konfucjusza zwiększy atrakcyjność naszej Konferencji w różnorodnych środowiskach naukowych.
Pragniemy także poinformować, że w odniesieniu do panelu poświęconego Azji jesteśmy otwarci na referaty przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych reprezentujących dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Liczymy, że różnorodność tej części konferencji będzie cennym źródłem inspiracji do prowadzenia dalszych badań.
Wszystkich zainteresowanych tematyką Dalekiego Wschodu zapraszamy serdecznie do udziału w panelu ‚Sztuka wojenna Azji’ podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości ‚Tam i z powrotem’ organizowanej 10 stycznia 2020 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza oraz wysłanie go na adres e-mail okshw2020gdansk@gmail.com Zgłoszenia można wysyłać do 24 listopada 2019 roku,opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I TERMINY
Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
Termin: 10 stycznia 2020 r.
Opłata konferencyjna: 100 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i materiały konferencyjne)
Zgłoszenia: do 24 listopada 2019 r.
Lista przyjętych i wstępny program: 8 grudnia 2019 r.
Czas referatu: 20 min

Więcej informacji