Konferencja Instytutów Konfucjusza w Europie

15 czerwca 2019

Dyrektorzy Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, dr Wojciech Bizon i Yang Yingbing, mieli okazję uczestniczyć w Konferencji Instytutów Konfucjusza organizowanej w Aveiro, w Portugalii.  Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy kierownikami jednostek w różnych krajach europejskich. Szczególnie cenne okazały się kwestie dotyczące metod nauczania języka chińskiego jako obcego, a także spostrzeżenia o działalności instytutów w szkołach.