Międzynarodowa Konferencja Nauczania Języka Chińskiego

17 grudnia 2019

Jak co roku dyrekcja Instytutu Konfucjusza oraz władze Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Nauczania Języka Chińskiego organizowanej przez Hanban. Konferencja pod tytułem ‚Innowacje i rozwój międzynarodowej edukacji języka chińskiego w nowej erze’ zgromadziła w Changsha, stolicy prowincji Hunan, ponad 1000  ekspertów i naukowców ze 160 krajów.

Skoncentrowano się na takich tematach jak standardy i metody nauczania języka chińskiego oraz pogłębianie współpracy chińsko-zagranicznej. Podczas konferencji odbyła się prezentacja materiałów dydaktycznych, ogólne wybory rady dyrektorów Międzynarodowego Towarzystwa Nauczania Języka Chińskiego (ISCLT) oraz specjalne seminaria.

W trakcie delegacji odbyło się także spotkanie z władzami partnerskiej uczelni Instytutu Konfucjusza, University of the Chinese Academy of Social Sciences w Pekinie.

Uniwersytet Gdański reprezentowali Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Dyrektor Instytutu Konfucjusza ze strony polskiej dr Wojciech Bizon, Dyrektor IK ze strony chińskiej Zhang Jie oraz Dyrektor wykonawczy IK prof. Wu Lan.