Language proficiency tests

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

is a national standardized Chinese language exam. The primary objective of the exam is to assess the proficiency of foreigners in the Chinese language. The written examination is carried out at six levels, and the oral one at three. HSK certificates are respected by universities and companies worldwide. Passing the HSK exam is the first step towards obtaining numerous study grants and scholarships in China. Each certificate is valid only for two years.

HSK examinations at the Confucius Institute at the University of Gdansk

W Instytucie Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego organizujemy egzaminy HSK cztery razy do roku: w lutym, maju, październiku oraz grudniu. Za każdym razem przeprowadzamy zarówno egzaminy pisemne jak i ustne. Jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym HSK w północnej Polsce.

Preparatory courses for the HSK or HSKK exams

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego organizuje kursy przygotowujące do egzaminów pisemnych jak i ustnych. Na kurs składa się 30 godzin lekcyjnych, w trakcie których lektorzy przybliżają słuchaczom strukturę egzaminu, oraz skupiają się na nauce słownictwa i struktur gramatycznych niezbędnych na danym poziomie egzaminu. Angażujemy tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę z Chin, specjalizującą się w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego.

_______

Do pobrania

Exam regulations HSK HSKK in CI 

Basic information about HSK 

Registration process 

HSK and HSKK test date modification