Egzaminy

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej egzamin HSK planowany na grudzień 2020 roku zostaje odwołany. Organizacja dalszych egzaminów w naszym Instytucie będzie uzależniona od rozwoju epidemii w Polsce.

_______

W grudniu 2020 istnieje możliwość podejścia do egzaminów HSK Home Edition. W Polsce ten typ egzaminów organizują: 

Liczba miejsc na poszczególne poziomy jest ograniczona, rejestracja trwa do 27 listopada, zaś egzamin odbędzie się 12 grudnia.

_______

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)
to państwowy egzamin z języka chińskiego. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości poziomu języka chińskiego u obcokrajowców. Egzamin pisemny przeprowadzany jest na sześciu poziomach, natomiast część ustna na trzech. Certyfikaty HSK są respektowane przez uniwersytety i firmy na całym świecie. Zdanie egzaminu HSK jest pierwszym krokiem do uzyskania wielu stypendiów naukowych w Chinach. Każdy certyfikat jest ważny tylko przez dwa lata.

Egzaminy HSK w Instytucie Konfucjusza przy UG
W Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim organizujemy egzaminy HSK cztery razy do roku: w lutym, maju, październiku oraz grudniu. Za każdym razem przeprowadzamy zarówno egzaminy pisemne jak i ustne. Jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym HSK w północnej Polsce.

Kursy przygotowawcze do egzaminów HSK
Instytut Konfucjusza przy UG organizuje kursy przygotowujące do egzaminów pisemnych jak i ustnych. Na kurs składa się 30 godzin lekcyjnych, w trakcie których lektorzy przybliżają słuchaczom strukturę egzaminu, oraz skupiają się na nauce słownictwa i struktur gramatycznych niezbędnych na danym poziomie egzaminu. Zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę z Chin, specjalizującą się w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego.

Regulamin egzaminów HSK HSKK w IK

Podstawowe informacje o HSK

Proces rejestracji

Zmiana daty testu HSK i HSKK