Egzaminy

  • Najbliższy termin egzaminów HSK i HSKK: 11.05.2019
  • Ostateczny termin rejestracji: 14.04.2019, godzina 15:00 (czasu polskiego)
  • Rejestracja: www.chinesetest.cn

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)
to państwowy egzamin z języka chińskiego. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości poziomu języka chińskiego u obcokrajowców. Egzamin pisemny przeprowadzany jest na sześciu poziomach, natomiast część ustna na trzech. Certyfikaty HSK są respektowane przez uniwersytety i firmy na całym świecie. Zdanie egzaminu HSK jest pierwszym krokiem do uzyskania wielu stypendiów naukowych w Chinach.

Egzaminy HSK w Instytucie Konfucjusza przy UG
W Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim organizujemy egzaminy HSK cztery razy do roku: w lutym, maju, październiku oraz grudniu. Za każdym razem przeprowadzamy zarówno egzaminy pisemne jak i ustne. Jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym HSK w północnej Polsce.

Kursy przygotowawcze do egzaminów HSK
Instytut Konfucjusza przy UG organizuje kursy przygotowujące do egzaminów pisemnych jak i ustnych. Na kurs składa się 30 godzin lekcyjnych, w trakcie których lektorzy przybliżają słuchaczom strukturę egzaminu, oraz skupiają się na nauce słownictwa i struktur gramatycznych niezbędnych na danym poziomie egzaminu. Zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę z Chin, specjalizującą się w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego.

 


 

  • Najbliższy termin egzaminów YCT: 11.05.2019
  • Ostateczny termin rejestracji: 14.04.2019, godzina 15:00 (czasu polskiego)
  • Rejestracja: www.chinesetest.cn

YCT (Youth Chinese Test)
to egzamin certyfikujący z języka chińskiego dla dzieci i młodzieży między 6 a 17 rokiem życia. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości poziomu języka chińskiego u obcokrajowców oraz określenie dalszych kierunków nauki. Egzamin pisemny przeprowadzany jest na czterech poziomach (poziom 1 – wymagana znajomość 80 znaków, poziom 2 – 150 znaków, poziom 3 – 300 znaków, poziom 4 – 600 znaków), natomiast część ustna na dwóch. Aby podjąć decyzję, który poziom powinno zdawać Państwa dziecko najlepiej zapytać lektora prowadzącego zajęcia.