Egzaminy

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim zawiesza organizację egzaminów HSK w roku akademickim 2020/2021. 

Instytuty Konfucjusza w Poznaniu, Krakowie oraz Wrocławiu organizują egzaminy w formule online „Home Edition”. Szczegóły można znaleźć na stronie www.chinesetest.cn oraz na stronach internetowych Instytutów.

_______

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

to państwowy egzamin z języka chińskiego. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości poziomu języka chińskiego u obcokrajowców. Egzamin pisemny przeprowadzany jest na sześciu poziomach, natomiast część ustna na trzech. Certyfikaty HSK są respektowane przez uniwersytety i firmy na całym świecie. Zdanie egzaminu HSK jest pierwszym krokiem do uzyskania wielu stypendiów naukowych w Chinach. Każdy certyfikat jest ważny tylko przez dwa lata.

Egzaminy HSK w Instytucie Konfucjusza przy UG

W Instytucie Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim organizujemy egzaminy HSK cztery razy do roku: w lutym, maju, październiku oraz grudniu. Za każdym razem przeprowadzamy zarówno egzaminy pisemne jak i ustne. Jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym HSK w północnej Polsce.

Kursy przygotowawcze do egzaminów HSK

Instytut Konfucjusza przy UG organizuje kursy przygotowujące do egzaminów pisemnych jak i ustnych. Na kurs składa się 30 godzin lekcyjnych, w trakcie których lektorzy przybliżają słuchaczom strukturę egzaminu, oraz skupiają się na nauce słownictwa i struktur gramatycznych niezbędnych na danym poziomie egzaminu. Zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę z Chin, specjalizującą się w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego.

_______

Do pobrania

Regulamin egzaminów HSK HSKK w IK

Podstawowe informacje o HSK

Proces rejestracji

Zmiana daty testu HSK i HSKK