Kursy językowe

Zapraszamy do udziału w kursach organizowanych w Instytucie Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego!
Nauka języka chińskiego to dobry wybór!

Zajęcia językowe prowadzą wyłącznie wykwalifikowani nauczyciele chińscy (przeszkoleni do nauczania języka chińskiego jako języka obcego) z uczelni partnerskiej Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego – University of Chinese Academy of Social Sciences (UCASS) w Pekinie.
Lekcje stacjonarne odbywają się w siedzibie Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 1a), gdzie znajdują się wygodne sale lekcyjne, pojemna aula konferencyjna oraz odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia do zajęć warsztatowych i ruchowych.
Do dyspozycji uczestników zajęć są książki w języku chińskim i podręczniki do nauki i ćwiczeń języka chińskiego (z możliwością ich zakupu).

Poniżej można zapoznać się z ofertą proponowanych kursów.
Planowane rozpoczęcie zajęć to 9 października 2023 r.

Po dokonaniu wyboru należy starannie wypełnić w całości formularz zgłoszenia na konkretny kurs. Należy opisać swoje preferencje w zakresie sposobu uczestniczenia w kursie (stacjonarnie, online) oraz podać adres pocztowy do korespondencji niezbędny dla zawarcia umowy. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego powinien wyświetlić się komunikat oraz przyjść e-mail zwrotny z informacją o przyjęciu zgłoszenia. W przypadku problemów, dane z formularza można przesłać e-mailem.
W celu ułatwienia dokonania wyboru można spróbować swoich sił w teście kompetencyjnym. Test znajomości języka chińskiego

Po przesłaniu zgłoszenia na kurs, w ciągu kilku dni po zakończeniu naboru uczestnik otrzyma e-mailem umowę, którą należy własnoręcznie podpisać i dostarczyć do Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego (osobiście lub pocztą zwykłą). Koniecznym warunkiem kwalifikacji na kurs jest dokonanie przed rozpoczęciem kursu wpłaty w określonej wysokości (możliwa płatność w dwóch ratach) na podany w umowie rachunek bankowy Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego.

Zaproponowany harmonogram zajęć zostanie elastycznie dostosowany do preferencji grupy uczestników danego kursu oraz jej liczebności.